logga transparent 350px

  • Hem
  • Undersökningar

Ny rapport om torp, tull och marknad från 1600-1800-tal

I Hova i Västergötland undersökte Arkeologikonsult under vårvintern 2017 en torpbebyggelse etablerad 1750 och avvecklad runt 1830. Här fann vi bevarade lämningar av två boningshus, en ekonomibyggnad, ett vattenhål med fägata, en latringrop, flera avfallsgropar och kulturlager med ett rikt fyndmaterial av verktyg, dräktdetaljer, mynt och hushållsföremål som alla belyser det dagliga livet som torpare under tidigmodern tid.

Läs mer

E-post

Ny rapport om gravar från vendel- och vikingatid

I sen vendeltid och tidig vikingatid (sent 700-tal och 800-tal e.Kr.) använde en grupp människor en liten höjd strax utanför dagens Mariefred för begravningar. Kontinuerligt under 80-100 år anlades grav efter grav, och till slut fanns här ett litet gravfält med sammanlagt fjorton brandgravar. Under sensommaren 2016 hade vi på Arkeologikonsult nöjet att få undersöka gravarna.

Läs mer

E-post

Pågående fältundersökningar

Adress

  • Optimusvägen 14, 2 tr

  • 194 34 Upplands Väsby

  • Hitta hit

Telefon

  • 08 - 590 840 41

E-post

  • E-post

Login