logga transparent 350px

Tidigare okänd gårdsmiljö från 1700-talet funnen vid Hovbron

Under några veckor i mars har Arkeologikonsult utfört en arkeologisk undersökning av ett område vid Hovbron i Gullspång kommun, Västergötland. Undersökningen föranleddes av att Trafikverket planerar en nydragning av E20 över Hovaån vilken skulle komma att beröra en marknadsplats som enligt 1642 års karta ska ha legat på platsen. Mellan 1638 och 1833 fanns även en landtull vid bron för att reglera handeln mellan Bergslagen i norr och Västergötland i syd, så förhoppningen inför den arkeologiska undersökningen var att finna spår av aktiviteterna kring denna viktiga kommunikativa knutpunkt

Läs mer

E-post

Pågående fältundersökningar

Adress

  • Optimusvägen 14, 2 tr

  • 194 34 Upplands Väsby

  • Hitta hit

Telefon

  • 08 - 590 840 41

E-post

  • E-post

Login