logga transparent 350px


Undersökningsområdet, foto från öster.

Nu är vi igång och flintan står som spån i backen

Arkeologikonsult har nu inlett en slutundersökning i Bläshammar, beläget strax norr om Varberg.
Fornlämningsområdet upptäcktes under en av Arkeologikonsults utredningar 2013 och kom sedan att närmare dateras och avgränsas under följande förundersökning 2015.

Dateringarna visade då på ett vitt spann som sträckte sig från mesolitikum (jägarstenåldern) ända fram till tidig medeltid. Mest påfallande var kanske lämningarna från bronsålder som under förundersökningen tycktes bestå av härdar och kokgropar.
För dryga två veckor sedan startade den nu pågående slutundersökningen av området och vi har, trots det underbart blöta sommarvädret som Halland hittills bjudit på, näst intill banat av hela ytan. Vi börjar nu äntligen få ett hum och överblick om hur platsen tycks ha nyttjats under de olika förhistoriska tidsperioderna.

DSC 0257 kopieraRabbig keramik i form av mynningen till en kruka som vi har hittat vid undersökningen.Aktiviteterna från bronsålder tycks hittills vara de mest framträdande vilket artar sig som ett stort härdområde kring en uppskjutande berghäll. Vi har även nedanför, strax norr om hällen påträffat bonsålderskeramik av rabbig typ. Detta område avgränsades i norr under jägar- och bondestenåldern av en sjö som verkar ha vuxit igen under slutet av bondestenålder och bronsålder.
DSC 0253 kopieraNågra av de finare fynden av flinta som vi har hittat vid undersökningen.Det framkommer även mycket flinta vid avbaning, något som finns naturligt här nere. Mycket av flintan som framkommer är obearbetad men vi har även lyckats hitta en rad ledande artefakter. Koniska plattforms- och Hantagskärnor, skiv- och spånskrapor, hela spån men även mikrospån med mera. Dateringsmässigt antyder dessa fynd att vi har aktivitet på platsen även under större delen mesolitikum. Vi har även påträffat spånteknologi och skrapor från neolitikum (bondestenåldern), något som inte är konstigt då det strax nordöst om ytan finns en större neolitisk gropkeramisk boplats.
Härnäst ska vi börja undersöka de anläggningar som framkommit och givetvis kan ni förvänta er fler uppdateringar inom en snar framtid. IMG 3334 kopieraBerghällen kring vilken bronsålderslämningarna påträffats, foto från nordost.

Email

Pågående fältundersökningar

Adress

  • Optimusvägen 14, 2 tr

  • 194 34 Upplands Väsby

  • Hitta hit

Telefon

  • 08 - 590 840 41

E-post

  • E-post

Login