logga transparent 350px

  • Hem

Tillbaka till Våmb

Under slutet av april och början på maj kommer Arkeologikonsult att på Länsstyrelsens uppdrag undersöka två stora gravar inom det nya brytningsområdet vid Cementas kalkbrott i Våmb, Skövde. Gravarna ligger på en höjd med fantastisk utsikt över nejden. Den höga placeringen har varit ett sätt att visa makt inför alla som befann sig i området.

I maj 1957 inleddes arkeologiska undersökningar av en annan stor grav i Våmb, även då skulle kalkbrottet utvidgas. Graven gick under namnet Säterör och visade sig ha använts för begravningar från ungefär 500 f. Kr. fram till cirka 100 e.Kr. Närmare 50 personer hade begravts i det stora, flacka röset. De flesta hade kremerats men de som begravts sist hade lagts ned hela. Vid utgrävningen visade sig flera av de gravlagda vara kvinnor med mycket hög rang som fått med sig dryckeshorn, pärlor och hårnålar av silver och brons.

Läs mer

E-post

Ny bok i Arkeologikonsults skriftserie!

Den sjätte volymen i vår serie Skrifter från Arkeologikonsult är en studie av fyra undersökta vikingatida gravfält i södra Uppland, samtliga vid den numera försvunna byn Valsta i Norrsunda socken. De fyra gravfälten var skådeplatser för över hundra begravningar under en period av trehundra år, från ca 800 till 1100 e.Kr. I boken beskrivs gravarna och begravningssederna och hur gravfälten växte fram och förändrades över tid.

Läs mer

E-post

Fler artiklar...

Pågående fältundersökningar

Adress

  • Optimusvägen 14, 2 tr

  • 194 34 Upplands Väsby

  • Hitta hit

Telefon

  • 08 - 590 840 41

E-post

  • E-post

Login