logga transparent 350px

  • Hem

Kulthus och gravar i Molnby

Halvvägs i årets fältarbete vill vi berätta om en lite oväntad upptäckt: ett kulthus från bronsåldern. Bland arkeologer går liknande konstruktioner ofta under beteckningen brobyhus, efter ett tidigt fynd i Broby nära Uppsala. I fokus för årets undersökning ligger två gravområden från bronsålder. Gravområdena ligger på varsitt krönparti längs samma blockrika och steniga höjdsträckning, och har ungefärligen använts inom perioden 1500 till 500 f.Kr. Gravområdena har liknande utformning. På den högsta punkten i varje område finns ett manifest gravröse. Det ena röset är undersökt. Som vanligt i liknande rösen fanns inte så mycket föremål i det. Enstaka stenartefakter, bland annat malstenslöpare och ett hängbryne, fanns i röset och en hel del brända ben. Det fanns också en sekundärgrav högre upp i röset där vi kan se att de brända benen har legat i ett kärl, eftersom de påträffades vid en hartstätningsring från en näver- eller träbehållare.

Läs mer

E-post

Grävstart och guidad visning i Älvesta

Arkeologikonsult startar nu en förundersökning i Älvesta utanför Kumla i Närke. Där ska vi undersöka delar av en gårdstomt med spår av bosättning från järnålder fram till idag. Anledningen är att Kumla kommun planerar för nya bostäder i området. Förundersökningen ska ge svar på vilka lämningar som finns på platsen, deras datering och omfattning.

Tidigare har det gjorts en arkeologisk utredning i Älvesta som bekräftade att människor har bott här sedan järnåldern. På historiska kartor kan vi se att byn har legat på samma plats åtminstone sedan 1600-talet. Därför förväntar vi oss att hitta spåren från de senaste århundradenas bosättning i form av både fynd och konstruktioner (vi vet till exempel redan att det finns ett antal sentida husgrunder i området). Älvesta finns omnämnt i skriftliga källor från tidigt 1400-tal, men när en by eller gård har legat på samma plats även senare kan det ofta vara svårt att urskilja spåren av den medeltida bebyggelsen. Därför är det extra spännande att man vid den arkeologiska utredningen hittade kulturlager och en härd som daterades till medeltid intill gårdstomten.

Tisdag 26/9 klockan 18 kommer vi att ha en visning av undersökningen för allmänheten (nära Yxhultsvägen 127B, 692 72 Kumla). Välkommen då! 

Platsen för den guidade visningen - klicka här

E-post

Fler artiklar...

Pågående fältundersökningar

Adress

  • Optimusvägen 14, 2 tr

  • 194 34 Upplands Väsby

  • Hitta hit

Telefon

  • 08 - 590 840 41

E-post

  • E-post

Login