logga transparent 350px

  • Hem

Snöstorp IP

Nu börjar undersökningen på Snöstorps IP
Nu har vi dragit igång med schaktningen inför slutundersökningen av boplatslämningarna som finns under fotbollsplanerna vid Snöstorps IP i Halmstad. Den egentliga grävningen börjar först i början av augusti och under tiden fram till dess kommer först stora mängder utfyllnadsmassor att schaktas bort.

Utfyllnadsmassorna som består av sand påfördes när fotbollsplanerna anlades på platsen under mitten av 1900-talet och täcker den äldre marknivån. Därefter kommer undersökningsområdet att fotograferas med hjälp av drönare för att skapa en 3D-modell över terrängen. Den arkeologiska schaktningen kommer därefter att fortsätta för att frilägga boplatslämningarna. 

Läs mer

E-post

Högsommar i Molnby

Högsommar, och undersökningarna fortskrider i mindre skala här i Molnby. Mesta tiden går åt till att bana av matjord och få fram fornlämningarna, men en smedja och ett litet bostadshus har vi hunnit undersöka. Huset har använts i början av 1700-talet och har bestått av ett enda rum med en spis i ena hörnet och med en stensatt ingång i motsatt ände. Förmodligen har huset varit smedens bostad.

Vi har också hittat ganska omfattande spår av äldre åkerbruk. För att komma fram med plog eller årder har marken röjts från mindre stenar som lagts upp i små rösen intill block och hällar, men också samlats till kraftiga stensträngar som delar in området i ett regelbundet mönster. Eftersom smedens lilla hus hade byggts delvis ovanpå en sådan stensträng, kan vi säga att odlingen åtminstone är äldre än tidigt 1700-tal. Hur gammal återstår dock att ta reda på.

StensträngEn av de kraftiga stensträngarna. Bara mindre stenar har röjts bort från marken medan större fått ligga kvar, vilket tyder på ett ålderdomligt jordbruk.

E-post

Fler artiklar...

Pågående fältundersökningar

Adress

  • Optimusvägen 14, 2 tr

  • 194 34 Upplands Väsby

  • Hitta hit

Telefon

  • 08 - 590 840 41

E-post

  • E-post

Login