logga transparent 350px

  • Hem

Tillbaka i kvarteret Fältskären och det nya Kammakartorget

Åren 2013-2014 utförde Arkeologikonsult en omfattande undersökning av medeltida stadslager i kvarteret Fältskären i Enköping. Under asfalten på den gamla Pausparkeringen framträdde en reglerad stadsbebyggelse i anslutning till den medeltida strandlinjen. Den äldsta bebyggelsen på platsen etablerades redan under slutet av 1000-talet och vi kunde följa utvecklingen ända fram till mitten av 1300-talet. Den arkeologiska undersökningen var den största som hade utförts i Enköping och också en av de största stadsundersökningarna i Sverige. Totalt undersöktes drygt 3000 kvm. Inom kort kommer den arkeologiska rapporten från utgrävningen att publiceras. Dessutom kommer en populärvetenskaplig skrift att bli klar under hösten. Båda publikationerna kommer att kunna laddas ner via hemsidan.

Läs mer

E-post

Snöstorp - om att sätta ihop en kruka från bronsåldern

Vid undersökningarna av boplatsen Snöstorp 116 i Halmstad gjordes ett praktfynd av en kruka från yngre bronsålder. Det är sällan hela krukor påträffas vid arkeologiska boplatsundersökningar och denna gång var inget undantag, men det visade sig att även om krukan var i bitar så fanns nästan alla bitar kvar. Under rapportarbetet blev frestelsen alltför stor för att vi skulle kunna motstå att försöka sätta ihop bitarna till den kruka de en gång utgjort. Pusslet gick efter initiala framgångar mycket långsamt vilket gjorde att det var nära att vi gav upp. Tursamt nog blev det plötsligt uppenbart vilka bitar som skulle sitta på vilken plats och krukan kunde därefter snabbt sättas ihop. Som vanligt med pussel visade det sig i slutändan att en bit saknades och att det fanns fem bitar kvar som måste komma från någon annan kruka.

Läs mer

E-post

Fler artiklar...

Pågående fältundersökningar

Adress

  • Optimusvägen 14, 2 tr

  • 194 34 Upplands Väsby

  • Hitta hit

Telefon

  • 08 - 590 840 41

E-post

  • E-post

Login