logga transparent 350px

  • Hem

Yngre järnåldersgravfält vid Kärnbo undersöks!

Under augusti-september undersöker Arkeologikonsult ett gravfält i Kärnbo socken (RAÄ Kärnbo 191:1-3), ca 2,5 km väster om Mariefred. Anledningen till undersökningen är att Strängnäs kommun planerar att bygga bostäder i området. Planområdet kallas Södra Årby och ligger i nära anslutning till Läggesta station. Arkeologikonsult påbörjar undersökningen 22/8.
Gravfältet ligger på en kuperad åkerholme invid angränsande åkermark i ett område rikt på fornlämningar. Gravfältet består av 12 synliga gravar varav två undersöktes av SAU sensommaren 2015. Fynd och 14C-dateringar visade att gravarna anlagts under vendel- och vikingatid, d.v.s. mellan 550-1100 AD.

Läs mer

E-post

Visning av undersökningen vid Snöstorps IP

Nu har vi tagit bort minst 15 000 kubikmeter sand och jord från den tidigare idrottsplatsen och kan se hur landskapet såg ut innan man började omforma det till fotbollsplan. Mitt i området finns en svag förhöjning och på denna har vi hittat lämningar efter flera hus. I sanden ser vi tydliga rader av stolphål, mörka fläckar som är rester av de stolpar som hållit upp husens tak och väggar.

Genom att undersöka stolphålen kommer vi att kunna avgöra hur många hus det rör sig om och hur de förhåller sig till varandra. I stolphålen kan det finnas nedfallet skräp som t.ex sädeskorn eller keramikskärvor, dessutom lade man ibland ned föremål i stolphålen när huset byggdes, kanske för att få lycka och framgång. Sådana fynd ger oss bra ledtrådar till att förstå husens funktion och ålder.
Runt förhöjningen med husen finns en stor mängd härdar i form av runda sotiga fläckar med sönderbrända stenar och kol.

Läs mer

E-post

Fler artiklar...

Pågående fältundersökningar

Adress

  • Optimusvägen 14, 2 tr

  • 194 34 Upplands Väsby

  • Hitta hit

Telefon

  • 08 - 590 840 41

E-post

  • E-post

Login