logga transparent 350px

  • Hem

Grävstart och guidad visning i Älvesta

Arkeologikonsult startar nu en förundersökning i Älvesta utanför Kumla i Närke. Där ska vi undersöka delar av en gårdstomt med spår av bosättning från järnålder fram till idag. Anledningen är att Kumla kommun planerar för nya bostäder i området. Förundersökningen ska ge svar på vilka lämningar som finns på platsen, deras datering och omfattning.

Tidigare har det gjorts en arkeologisk utredning i Älvesta som bekräftade att människor har bott här sedan järnåldern. På historiska kartor kan vi se att byn har legat på samma plats åtminstone sedan 1600-talet. Därför förväntar vi oss att hitta spåren från de senaste århundradenas bosättning i form av både fynd och konstruktioner (vi vet till exempel redan att det finns ett antal sentida husgrunder i området). Älvesta finns omnämnt i skriftliga källor från tidigt 1400-tal, men när en by eller gård har legat på samma plats även senare kan det ofta vara svårt att urskilja spåren av den medeltida bebyggelsen. Därför är det extra spännande att man vid den arkeologiska utredningen hittade kulturlager och en härd som daterades till medeltid intill gårdstomten.

Tisdag 26/9 klockan 18 kommer vi att ha en visning av undersökningen för allmänheten (nära Yxhultsvägen 127B, 692 72 Kumla). Välkommen då! 

Platsen för den guidade visningen - klicka här

E-post

Åter till Molnby

I Molnby utanför Vallentuna ska SL bygga en depå intill Roslagsbanan. Detta har föranlett en stor arkeologisk undersökning av de fornlämningar som berörs av byggnationen. Här har man levt i över 3000 år och på platsen finns både gravar och boplatser från bronsålder till 1800-tal. Sommaren och hösten 2016 undersöktes de norra delarna av området. Bland annat grävdes ett stort antal gravar och hus från brons- och järnålder ut samt historiska lämningar tillhörande Snapptuna gård.

Nu är det dags för oss att återvända till Molnby för att undersöka de södra delarna av området. Årets utgrävning kommer framför allt att beröra gravar från bronsålder och järnålder men även fornlämningar kopplade till järnålderns jordbruk i form av hägnader i sten och äldre odlingsytor. En smedja och en husgrund från historisk tid kommer också att undersökas under hösten. Vi återkommer med information här på hemsidan under arbetets gång.

Läs mer

E-post

Fler artiklar...

Pågående fältundersökningar

Adress

  • Optimusvägen 14, 2 tr

  • 194 34 Upplands Väsby

  • Hitta hit

Telefon

  • 08 - 590 840 41

E-post

  • E-post

Login