logga transparent 350px

Gravfält och boplats i Fyrislund - undersökning på gång!

I utkanten av Uppsala, närmare bestämt Östra Fyrislund i Danmarks socken, planerar Uppsala kommun nybyggnation. Eftersom flera fornlämningar berörs av byggnadsplanerna måste dessa undersökas och dokumenteras först, så att kunskapen om platsens historia inte går förlorad. Arkeologikonsult påbörjar utgrävningen 11/4 och vi räknar med att vara färdiga i början av juli.

Läs mer

E-post

Fyrislund i media

Unt 2016-5-25
Unt 2016-5-25
Unt 2016-5-25
Unt 2016-5-25

Login