logga transparent 350px

  • Hem
  • Rapportarkiv
  • 2017
  • Förundersökningar
  • 2017:2976 Ledamotshusets norra flygel - Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll inom RAÄ-nr 103:1, i kvarteren Mars och Vulcanus, Stockholms socken och kommun, Uppland, Stockholms län
Map

Login