logga transparent 350px

FörundersökningarRSS

Show map

2018:3118 Kapellhorvan New!

0 reviews

Norrköping stad

Arkeologikonsult har genomfört en arkeologisk förundersökning inom RAÄ Sankt Johannes 96:1 inom fastigheten Kapellhorvan 9 och 10 i Norrköpings stad och kommun, Östergötlands län (fiur 1). Sankt Johannes 96:1 utgörs av stadslager daterade till medeltid oc ...

FörfattareJosefine Låås
SockenNorrköping
Rapportår2017

Login