logga transparent 350px

UndersökningarRSS

Show map

Norrköping

Med anledning av att ny bebyggelse planerades inom kvarteret Gamla Rådstugan1 i Norrköping utförde Arkeologikonsult en arkeologisk undersökning i kvarteret under perioden 4 maj–10 juli 2015. Uppdragsgivare var Norrköpings kommun, Stadsbyggnadskontoret, Ma ...

FörfattareMikael Bertheau
SockenNorrköping stad
Rapportår2017

Sigtuna

Efter att klockstapeln i Sigtuna förstördes av en brand 2016 uppfördes en ny på samma plats. I samband med grundarbetena utförde Arkeologikonsult en arkeologisk undersökning i form av en schaktningsövervakning. Vid undersökningen dokumenterades grundsten ...

FörfattareÅsa Berger
SockenSigtuna
Rapportår2017

Karmansbo

Hösten 2017 revs dammen vid Holmens kraftverk i Skinnskatteberg och i samband med detta utförde Arkeologikonsult en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. På platsen finns fornlämningen Hed 5:1, ett hammarområde samt rester av kvarn, t ...

FörfattareÅsa Berger
SockenHed
Rapportår2017

Upplands Väsby

På uppdrag av länsstyrelsen i Stockholms län genomförde Arkeologikonsult en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning inom fornlämningen RAÄ Hammarby 226:1, Eggeby torp i Upplands Väsby kommun. Undersökningen föranleddes av att Norrvatten ...

FörfattareTove Björk
SockenHammarby
Rapportår2017

Login