fbpx

logga transparent 350px


Daniel Matsenius rensar fram en av härdarna.

Nu tar vi ett kort sommaruppehåll i Skarplöt

Under den första månaden har vi schaktat fram hela fornlämningen 591. Lämningarna har som väntat bestått av härdar och en del stolphål och rännor. Vi har hittat en del keramik och några möjliga ugnsväggar. Fynden är av en ganska allmän typ och svårdaterade men känslan är att de ska dateras till äldre järnålder. På det stora hela så är platsen främst vad vi brukar kalla för ett utkantsområde till en boplats. Det vill säga vi har en hel del indikationer på aktiviteter men vi har inga spår av bostadshus eller andra byggnader.

förmedling drönarfoto 180628Större delen av område RAÄ 591 har banats av.

I augusti kommer vi börja undersökningen av de spännande fornlämningarna RAÄ 592 och 593 där vi vet att vi kommer att hitta mycket keramik och kulturlager.

Vår första visning kommer vi hålla på Arkeologidagen den 26:e augusti (www.raa.se/evenemang-och-upplevelser/kalenderhandelser/arkeologidagen-2018). Därefter kommer vi hålla kontinuerliga visningar som vi annonserar om på vår hemsida.

Till dess önskar vi en trevlig sommar!översikt 593Centralt i bild ligger fornlämningen 593 som vi ska börja undersöka i augusti och där vi förväntar oss hitta mycket keramik.

Login