fbpx

logga transparent 350px

Ett kulthus från bronsåldern i Trottaberg

Nu är vi färdiga med vår undersökning i Trottaberg i Söndrum utanför Halmstad, och har påbörjat bearbetningen av våra resultat. Undersökningen berörde två fornlämningar på ömse sidor om en höjdrygg (se drönarbild). På höjdryggen, där dagens bebyggelse är belägen, finns ett tiotal gravar och en rest sten. Gravarna är inte undersökta men tillhör sannolikt bronsåldern eller den äldsta järnåldern.  På den östra ytan framkom en boplats med ett stort antal hus. Hittills har sammanlagt 25 hus identifierats inom ytan men sannolikt blir det fler innan efterbearbetningen är färdig. Vi vet att den nu undersökta bebyggelsen är del av ett större boplatsområde som sträcker sig söderut och österut, det. Boplatsområdet har ett långt tidsdjup och spänner över en period från yngsta stenålder in i medeltid. Inom den västra ytan fanns bara ett hus.  

Läs mer

Nu är vi igång med vår slutundersökning i Söndrum, Halmstad!

En utökning av ett villaområde i Trottaberg i Söndrum strax väster om Halmstad har lett till att vi just nu undersöker en mycket spännande plats. Undersökningen startade den 24 april och kommer att pågå in i juni.

Området vi undersöker delas upp i två delområden som ligger längs med Gamla Tylösandsvägen. Platsen präglas av öppna åkrar och ett vackert böljande landskap. Mellan våra undersökningsområden löper en höjdrygg. Längs höjdryggen ligger gravar i form av stensättningar. Centralt inom boplatsområdet ligger ett äldre grustag som tyvärr har förstört delar av boplatsen.

Läs mer

Login