fbpx

logga transparent 350px

  • Hem

Nu är vi igång vid Ströja igen!

Jo, det är faktiskt vår fjärde säsong i Ströja. Det som började som en ganska normalstor undersökning av en medeltida by har blivit en väldigt stor undersökning av en storgård från yngre järnålder och en vikingatida by.

Vi har i dagarna alltså återkommit till Ströja på Malmölandet, strax norr om Norrköping. Vi har börjat metalldetektera och schakta bort matjorden och redan har vi spännande fynd och anläggningar som verkar indikera fler gårdar. Det som är speciellt för i år är att vi inte på förhand känner till vad vi kommer att stöta på eftersom det inte har gjorts någon förundersökning. Vi har ändå flera indikationer på att det kommer att finnas lämningar efter den storgård från folkvandringstid och byn från vendel och vikingatid som vi undersökt delar av tidigare säsonger. Vi räknar inte med så många lämningar från sen medeltid och senare eftersom undersökningsområdet ligger en bit utanför Ströjas historiska bytomt.

Läs mer

Gravar vid Storkyrkan i Gamla stan, Stockholm

I ett schakt mellan Storkyrkan och Slottet framträdde strax under gatsten och utfyllnadslager ett utsnitt av Stockholms äldsta kyrkogård med delar av 230 skelettgravar in situ (anatomiskt på sin plats). Vår förhoppning är att den kommande osteologiska analysen ska bidra med ny kunskap om de gravlagda vid Stockholms äldsta begravningsplats.

 Totalt undersöktes en yta som var cirka 20 meter lång och omkring 2,5 meter bred. Här påträffades skelettbegravningar i upp till 2 meter tjocka lager (mellan 0,55 till 2,4 meter under markytan). Gravarna låg på varandra i upp till 14 lager. En preliminär datering av gravarna utifrån armställningar, gravskick och fynd tyder på att de gravlagts under perioden 1300- till mitten av 1500-tal.

Läs mer

Fler artiklar...

Adress

  • Karins väg 5, 5 tr

  • 194 61 Upplands Väsby

  • Hitta hit

Telefon

  • 08 - 590 840 41

E-post

  • E-post

Login