fbpx

2015.2963 Koppardosan 4

Under tre dagar i oktober 2015 genomförde Arkeologikonsult en schaktningsövervakning i kvarteret Koppardosan i Sigtuna socken och kommun, Stockholms län. Anledningen var att bostadsrättsföreningen Koppardosan 4 skulle uppdatera elledningssystemet. I samband med schaktningsarbetet framkom partier med opåverkade kulturlager, en möjlig kajkant, syllstenar och en härd. Lämningarna mättes in, fotograferades och beskrevs, men inga anläggningar togs bort.
Address
Torggränd, Sigtuna
Projektnummer
2015.2963
Län
  • Stockholms län
Landskap
Uppland
Kommun
Sigtuna
Socken
Sigtuna
Und.typ
Förundersökning
Rapportår
2015
Tidsålder
  • Odaterad
Epok
  • Odaterad
RAÄ-nummer
Obestämd
Fastighet
Odefinerad
Lst Diarienummer
43111–31075–2015