fbpx

2015.2796 Sankta Ragnhilds kyrka

År 2014 genomgick Sankta Ragnhilds kyrka en omfattande restaurering. Arbetet följdes av både byggnadsantikvarier och arkeologer så att kyrkans kulturhistoriska värden skulle bevaras på bästa sätt. I denna rapport kan man följa deras arbete och se vilka förändringar som utförts och vilken ny kunskap som framkom i samband med detta. Under kyrkans golv hittades era gravar med spännande innehåll och dessutom kunde era tidigare okända byggnadsdetaljer så som kyrkans äldsta ingång och det tidigare vapenhuset i söder dokumenteras.
Address
Stortorget, södertälje
Projektnummer
2015.2796
Län
  • Stockholms län
Landskap
Södermanland
Kommun
Södertälje
Socken
Södertälje
Und.typ
Förundersökning
Rapportår
2015
Tidsålder
  • Medeltid
  • Tidigmodern tid
Epok
  • Odaterad
RAÄ-nummer
Södertälje 133:1
Fastighet
Odefinerad
Lst Diarienummer
4311-40008-2013