fbpx

2016:3000 Spår av barockträdgården vid Skånelaholms slott

I samband med nedläggning av en högspänningskabel i fruktträdgården vid Skånelaholms slott utfördes en schaktövervakning av Arkeologikonsult. I schaktet påträffades en stensatt terrass som utgjort en del av den barockträdgård som tidigare funnits vid slottet. I övrigt påträffades inget av antikvariskt intresse.
Address
Skånelaholm, Sigtuna
Projektnummer
2016:3000
Län
  • Stockholms län
Landskap
Uppland
Kommun
Sigtuna
Socken
Skånela
Und.typ
Slutundersökning
Rapportår
2016
Tidsålder
  • Odaterad
Epok
  • Odaterad
RAÄ-nummer
Skånela 188:1
Fastighet
Skånelaholm 1:1
Undersökningsperiod
    Lst Diarienummer
    43111-5726-2016