fbpx

2016:3006 Schaktningsövervakning i Borgmästarängen och kv. Koppardosan

Under två dagar i april månad 2016 genomförde Arkeologikonsult en schaktningsövervakning mellan Stora gatan 29 och Strandvägen 38B i Borgmästarängen och kvarteret Koppardosan, Sigtuna socken och kommun, Stockholms län ( figur 1 och 2). Anledningen var att Vattenfall Services Nordics AB skulle gräva ner en elledning i marken från Stora gatan och ansluta till elcentralen i kvarteret Koppardosan. I samband med schaktningsarbetet framkom kulturlager, stenskodda stolphål, syllstensrader, en stenkonstruktion och rester efter en halvt förmultnad bräda. Lämningarna mättes in, fotograferades och beskrevs. Inga anläggningar grävdes bort
Address
Stora gatan 29, Sigtuna
Projektnummer
2016:3006
Län
  • Stockholms län
Landskap
Uppland
Kommun
Sigtuna
Socken
Sigtuna
Und.typ
Slutundersökning
Rapportår
2016
Tidsålder
  • Odaterad
Epok
  • Odaterad
RAÄ-nummer
Sigtuna 195:1
Fastighet
Sigtuna 2:152
Undersökningsperiod
    Lst Diarienummer
    43111-4560-2016