fbpx

2017:2977 PM angående en arkeologisk undersökning i form av schaktövervakning inom RAÄ-nr Stockholm 103:1, Riddaren 13, Stockholms stad

Arkeologikonsult genomförde den 12 och 15 augusti samt den 20 december 2016 en arkeologisk undersökning i form av schaktövervakning, inom RAÄ-nr Stockholm 103:1, Riddaren 13, Stockholms stad ( figur 1). Beslut togs av Länsstyrelsen i Stockholm (Dnr: 43111-38768-2015). Fältarbetet verkställdes av en arkeolog. Schaktövervakningen genomfördes med anledning av att uppdragsgivaren, Stockholms stad ansökt om tillstånd att göra ingrepp i RAÄ-nr Stockholm 103:1 för att byta bottenbjälklag mot mark i källare inom fastigheten Riddaren 13.
Syftet med den arkeologiska undersökningen var att med ett vetenskapligt arbetssätt dokumentera de kulturlager, konstruktioner och fynd som påträffades vid schaktningen.
Sammantaget sju schakt för plintar samt sex provschakt inför nedgrävning av fettavskiljare skulle enligt planen omfattas av den arkeologiska schaktövervakningen ( figur 2).
Address
Östermalmstorg, Stockholm
Författare
Agneta Flood
Projektnummer
2977
Län
  • Stockholms län
Landskap
Uppland
Kommun
Stockholm
Socken
Stockholm
Und.typ
Slutundersökning
Rapportår
2016
Tidsålder
  • Odaterad
Epok
  • Odaterad
RAÄ-nummer
Stockholm 103:1
Fastighet
Riddaren 13
Undersökningsperiod
    Lst Diarienummer
    43111-38768-2015