fbpx

2017:3014 Schaktningsövervakning vid Sköldinge 55:1

Arkeologikonsult har genomfört en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning i delar av fornlämningsområdet till fornlämning Sköldinge 55:1 inom fastigheterna Grysta 3:1, 3:4 och 3:5 i Katrineholms kommun, Södermanlands län. Undersökningen skedde med anledning av markförläggning av kabel i området. Uppdragsgivare var Bo Thörnbergs Linjeberedning och Vattenfall Eldistribution och beslutet fattades av Länsstyrelsen i Södermanlands län (dnr 431-308-2016). Syftet med undersökningen var att övervaka schaktningsarbetet för att säkerställa att inga fornlämningar schaktades bort utan undersökning och dokumentation. Övervakningen var satt att ske till och med 50 meter utanför gränsen för gravfältet Sköldinge 55:1. Uppdraget kom att beröra fornlämningen direkt enligt utbredningen i FMIS.
Address
Sköldinge, Katrineholm
Författare
Peter Sillén
Projektnummer
3014
Län
  • Södermanlands län
Landskap
Södermanland
Kommun
Katrineholm
Socken
Sköldinge
Und.typ
Slutundersökning
Rapportår
2016
Tidsålder
  • Odaterad
Epok
  • Odaterad
RAÄ-nummer
Sköldinge 55:1
Fastighet
Grysta 3:1, 3:4 & 3:5
Undersökningsperiod
    Lst Diarienummer
    431-308-2016