fbpx

2017:2991 Schaktningsövervakning vid Lingsberg-Upprätta, fornlämningarna Vallentuna 272:1-3

En arkeologisk undersökning i form av en schaktningsövervakning genomfördes med anledning av en kabelnedgrävning inom en registrerad förhistorisk boplats (Vallentuna 272:2), intill en stensättning (Vallentuna 272:1), och genom en stensträng (Vallentuna 272:3). Tre härdar, varav en 14C- daterades till 390–200 f.Kr., påträffades och dokumenterades. Ytterligare en härdliknande anläggning påträffades nära stensättningen men 14C- daterades till modern tid. Stensträngen påverkades inte då den passerades i en öppning för en enkel körväg i en befintlig kabelnedgrävning. I den omgrävda jorden påträffades två halvmeterstora stenar som möjligen ingått i stensträngen.
Address
Lingsberg, Vallentuna
Författare
Samuel Björklund
Projektnummer
2991
Län
  • Stockholms län
Landskap
Uppland
Kommun
Vallentuna
Socken
Vallentuna
Und.typ
Slutundersökning
Rapportår
2017
Tidsålder
  • Järnålder
Epok
  • Förromersk järnålder
RAÄ-nummer
Vallentuna 272:1-3
Fastighet
Angarns-Örsta 3:13, Lingsberg 1:22
Lst Diarienummer
431-31402-2015