fbpx

2017:3102 PM Schaktningsövervakning invid Fornåsa

Arkeologikonsult har på uppdrag av Länsstyrelsen i Östergötlands län utfört en arkeologisk undersökning i form av en schaktningsövervakning inom fastigheten Fornåsa 4:1, 4:4 m.fl, Fornåsa socken, Motala kommun i Östergötlands län (Lst dnr 431-1579-17). Schaktningsövervakningen genomfördes med anledning av en ledningsdragning av markkabel genom Fornåsa. Tre områden var föremål för schaktningsövervakning då ledningsdragningen kom att ske i anslutning till de registrerade fornlämningarna Fornåsa 16:1, 17:1-2 och 76 (figur 2). Syftet med undersökningen var i första hand att tillse att fornlämning berördes i så liten utsträckning som möjligt.
Address
Fornåsa
Författare
Peter Sillén
Projektnummer
2017.3102
Län
  • Östergötlands län
Landskap
Östergötland
Kommun
Motala
Socken
Fornåsa
Und.typ
Förundersökning
Rapportår
2017
Tidsålder
  • Odaterad
Epok
  • Odaterad
RAÄ-nummer
16:1,17:1-2, 76
Fastighet
Fornåsa 4:1, 4:4 m.fl
Lst Diarienummer
431-1579-17