fbpx

2017:2696 I Sigtunas utkant - Götes mack

Den här rapporten redogör för resultaten av en arkeologisk undersökning som Arkeologikonsult och Stockholms länsmuseum gjorde i Sigtuna 2014. Den undersökta platsen låg strax öster om Busstorget, vid korsningen Uppsalavägen – Stora gatan. Anledningen till vår undersökning var att Sigtuna kommun önskade utöka en befintlig parkeringsplats och anlägga en liten park. Det krävde att marken sanerades efter de bensinstationer som legat där tidigare och att den tusenåriga tidigkristna gravplats som fanns på platsen undersöktes och togs bort. Det visade sig senare, när fältarbetet väl hade inletts, att platsen inte bara har hyst en gravgård utan att det också har funnits tidigmedeltida bebyggelse här. Det var en rejäl överraskning.
Address
Stora gatan, Sigtuna
Författare
Anna Hed Jakobsson
Projektnummer
2017:2696
Län
  • Stockholms län
Landskap
Uppland
Kommun
Sigtuna
Socken
Sigtuna
Und.typ
Slutundersökning
Rapportår
2017
Tidsålder
  • Medeltid
Epok
  • Odaterad
RAÄ-nummer
195
Fastighet
Sigtuna 2:152
Lst Diarienummer
4311-32265-2014, 43111-10896-2015, 43111-2756-2016