fbpx

2017:3002 Södra Ormesta - Enstaka lämningar från historisk tid

Arkeologikonsult har genomfört en arkeologisk utredning med anledning av ny detaljplan för ett bostadsområde vid Ormesta i sydöstra Örebro. Utredningen har resulterat i fem nya objekt bestående av ett litet antal anläggningar utspridda i exploateringsområdet. Lämningarna bestod av en vägbank, en grop, ett stolphål, en härd och ett raseringslager. Utifrån fynd har gropen, vägen och raseringslagret kunnat dateras till nyare tid. Vägen finns dessutom utmärkt på historiska kartor. Stolphålet och härden har inte daterats.
Address
Ormesta, Örebro
Författare
Peter Sillén
Projektnummer
3002
Län
  • Örebro län
Landskap
Närke
Kommun
Örebro
Socken
Örebro (f.d. Almby)
Und.typ
Utredning
Rapportår
2016
Tidsålder
  • Odaterad
Epok
  • Odaterad
RAÄ-nummer
Obestämd
Fastighet
Almby 12:39 m.fl.
Undersökningsperiod
    Lst Diarienummer
    431-6356-2015