fbpx

2017:3020 Stensträngar och fossil åkermark i västra Rosersberg

Arkeologikonsult har genomfört en arkeologisk utredning etapp 1 väster om Rosersbergs samhälle i Sigtuna kommun på uppdrag av länsstyrelsen i Stockholms län. Flera arkeologiska utredningar har genomförts i området tidigare och sydöstra delen av området har berörts av en arkeologisk förundersökning och en slutundersökning. Läge och antikvarisk bedömning har ändrats för flera av de tidigare kända lämningarna. I norra delen av utredningsområdet (Kniphagen) har ett större antal oregistrerade stensträngar samt era ytor med fossil åkermark påträffats.
Address
Rosersberg
Författare
Samuel Björklund
Projektnummer
3020
Län
  • Stockholms län
Landskap
Uppland
Kommun
Sigtuna
Socken
Norrsunda
Und.typ
Utredning
Rapportår
2017
Tidsålder
  • Odaterad
Epok
  • Odaterad
RAÄ-nummer
Obestämd
Fastighet
Rosersberg 11:74, 11:85 m.fl.
Lst Diarienummer
43112-6559-2016