fbpx

2017:3064 Hovsta

Arkeologikonsult har utfört en arkeologisk utredning vid Kumla, Hovsta socken, Örebro kommun. Den arkeologiska utredningens syfte var att fastställa om det förekommer fornlämningar inom området och omfattade arkiv-, kart- och litteraturstudier, fältinventering, samt sökschaktning. Topografiskt fanns förutsättningar för bosättning från stenålder och framåt, men varken fältinventering eller sökschaktning resulterade i några fornlämningar. De lämningar efter tidigare bebyggelse som påträffades i området har tillkommit efter 1850 och utgör därmed inte fornlämning.
Address
Hovsta, Örebro
Författare
Linda Lindwall
Projektnummer
3064
Län
  • Örebro län
Landskap
Närke
Kommun
Örebrö
Socken
Hovsta
Und.typ
Utredning
Rapportår
2017
Tidsålder
  • Odaterad
Epok
  • Odaterad
RAÄ-nummer
Obestämd
Fastighet
Kumla 1:27 m.fl.
Lst Diarienummer
431-6425-2016