fbpx

2017:3082 Framskogen i Fullerö

Arkeologikonsult har utfört en arkeologisk utredning etapp 1 inför planerad bergtäkt, deponi och återvinning inom fastigheterna Fullerö 17:3, Fullerö 17:8, Fullerö 18:1 och Fullerö 21:11. Utredningen utfördes på uppdrag av Börje Holmgrens Åkeri AB efter beslut av länsstyrelsen i Uppsala län. Utredningen bestod av kart- och arkivstudier samt en fältinventering. Ett gränsmärke och ett möjligt fundament till ett nu raserat gränsmärke påträffades på befintliga fastighetsgränser. Inga fornlämningar påträffades inom utredningsområdet.
Address
Fullerö, Uppsala
Projektnummer
3082
Län
  • Uppsala län
Landskap
Uppland
Kommun
Uppsala
Socken
Uppsala
Und.typ
Utredning
Rapportår
2017
Tidsålder
  • Odaterad
Epok
  • Odaterad
RAÄ-nummer
Obestämd
Fastighet
Fullerö 17:3, 17:8, 18:1 & 21:11
Lst Diarienummer
431-5768-16