fbpx

2017:3080 Stenålder vid fjärrtomten - Kumla

Arkeologikonsult har utfört en arkeologisk utredning inom den sk Fjärrvärmetomten i Kumla kommun och socken, Örebro län, Närke. Vid utredningen påträffades en kort rak ränna som har daterats till yngre stenålder (senneolitikum, 2 400–1 800 f Kr) och i norra delen av området gjordes även ett lösfynd av ett flintavslag med retuschering. Rännan utgör Fornlämning, medan fyndplatsen utgör Övrig kulturhistorisk lämning.
Address
Kumla
Projektnummer
2017:3080
Län
  • Örebro län
Landskap
Närke
Kommun
Kumla
Socken
Kumla
Und.typ
Utredning
Rapportår
2017
Tidsålder
  • Stenålder
Epok
RAÄ-nummer
9:401
Fastighet
Kumla 9:401
Lst Diarienummer
431-17-2017