fbpx

2017:2131 PM angående arkeologisk utredning etapp 1 och 2, inför ny vattenledning mellan Ormsta-Molnby

Arkeologikonsult har den 10 och 13 november 2017 genomfört en arkeologisk utredning, etapp 1 och 2, inom del av fastigheten Ubby 1:41 (fiur 1). Utredningen genomfördes med anledning av att Roslagsvatten gräver en ny vattenledning mellan Ormsta och Molnby. Länsstyrelsen beslutade att en arkeologisk utredning skulle utföras för delar av ledningens nya sträckning, med syfte att fastställa om det fanns sedan tidigare ej kända lämningar inom området. Inget av antikvariskt intresse påträffades vid utredningen.
Address
Molnby
Projektnummer
2017:3132
Län
  • Stockholms län
Landskap
Uppland
Kommun
Vallentuna
Socken
Vallentuna
Und.typ
Utredning
Rapportår
2017
Tidsålder
  • Odaterad
Epok
  • Odaterad
RAÄ-nummer
Obestämd
Fastighet
Ubby 1:41
Lst Diarienummer
43112-40642-2017