fbpx

2018:2995 Breda gamla gårdstomt

Arkeologikonsult utförde en arkeologisk förundersökning av den registrerade gårdslämningen Breda (RAÄ-nr Spånga 235:1) i Spånga socken under våren 2016. Större delen av fornlämningen banades av med undantag för ytor som konstaterades sakna lämningar eller var utschaktade samt ytor vid träd som skulle bevaras. Målet med förundersökningen var att bestämma fornlämningens karaktär, omfattning och relativa datering.
Address
Spånga
Projektnummer
2018:2995
Län
  • Stockholms län
Landskap
Uppland
Kommun
Stockholm
Socken
Spånga
Und.typ
Förundersökning
Rapportår
2018
Tidsålder
  • 1800-tal
Epok
  • Odaterad
RAÄ-nummer
Spånga 235:1
Fastighet
Lunda 5:1
Lst Diarienummer
431-9743-2016