fbpx

2018:3124/3172 Kornhamnstorg och Gullfjärdsplan

Arkeologikonsult har på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län genomfört en schaktningsövervakning vid Mälartorget, Kornhamnstorg och Munkbroleden i Gamla stan samt på Gullfjärdsplan på Södermalm i Stockholms kommun (figur 1). Arbetet utfördes av Stockholm Vatten med anledning av säkring av vattenledning och berörde fornlämning RAÄ Stockholm 103:1, Stockholms stadslager. Syftet med schaktningsövervakningen är att på ett vetenskapligt
arbetssätt dokumentera de fornlämningar som framkommer vid schaktningen.
Address
kornhamnstorg
Författare
Peter Sillén
Projektnummer
2018:3124 & 3172
Län
  • Stockholms län
Landskap
Uppland
Kommun
Stockholm
Socken
Stockholm
Und.typ
Undersökning
Rapportår
2018
Tidsålder
  • 1800-tal
Epok
  • Odaterad
RAÄ-nummer
103:1
Lst Diarienummer
43111-38843-2017, 431-7385-2018