fbpx

2018.2653 Kv Gamla Rådstugan, 900 år av ständig förändring

Med anledning av att ny bebyggelse planerades inom kvarteret Gamla Rådstugan1 i Norrköping utförde Arkeologikonsult en arkeologisk undersökning i kvarteret under perioden 4 maj–10 juli 2015. Uppdragsgivare var Norrköpings kommun, Stadsbyggnadskontoret, Mark och exploatering. Beslut i ärendet togs av Länsstyrelsen i Östergötland (dnr: 431-8107-12). Den berörda fornlämningen RAÄ 96 inom kvarteret Gamla Rådstugan utgjordes av Norrköpings medeltida och tidigmoderna stadsområde.
Address
Norrköping
Författare
Mikael Bertheau
Projektnummer
2653
Län
  • Östergötlands län
Landskap
Östergötland
Kommun
Norrköping kommun
Socken
Norrköping socken
Und.typ
Undersökning
Rapportår
2018
Tidsålder
  • Medeltid
  • Tidigmodern tid
  • 1800-tal
Epok
  • Odaterad
RAÄ-nummer
RAÄ 96
Fastighet
Gamla rådstugan 1
Lst Diarienummer
431-8107-12