fbpx

2018:3125 Blandade lämningar i Mariedamm, Utredning etapp 2

Med anledning av den pågående utbyggnaden av järnvägen mellan Hallsberg och Degerön till dubbelspår har Arkeologikonsult genomfört en arkeologisk
utredning, etapp 2, av fyra möjliga fornlämningar längs delsträckan Dunsjö–Jakobshyttan vid Mariedamm i Askersunds kommun, Örebro län. Resultaten från en tidigare arkeologisk utredning, etapp 1, (Pettersson 1996) behövde kompletteras, dels med utredningsgrävning för att eftersöka fornlämningar dolda under mark och dels för att kulturmiljölagen ändrades 2014. Syftet med den arkeologiska utredningen, etapp 2, har varit att klargöra i vilken utsträckning som fornlämningar kan komma att beröras av den planerade utbyggnaden, tillfälliga arbetsvägar och platser för massupplag.
Address
Skeppsjön
Författare
Samuel Björklund
Projektnummer
2018:3125
Län
  • Örebro län
Landskap
Närke
Kommun
Askersund
Socken
Lerbäck
Und.typ
Utredning
Rapportår
2018
Tidsålder
  • Järnålder
Epok
  • Odaterad
RAÄ-nummer
Lerbäck 157:1, 435:1,559
Fastighet
Trehörning 1:8, Önnabo 2:2
Lst Diarienummer
431-5373-2017