fbpx

2018:3189 Vaksala kyrkskola

Under ett par dagar i juni 2018 utförde Arkeologikonsult en arkeologisk utredning etapp 1 och 2 vid Vaksala kyrkskola strax nordöst om Uppsala. Undersökningen berörde fastigheterna Vaksala 3:1 samt delar av Brillinge 1:17. Utredningen genomfördes efter beslut av länsstyrelsen i Uppsala län med anledning av att Uppsala kommun Skolfastigheter AB planerar att renovera och bygga till den äldre kyrkskolan samt bygga en ny förskola och anslutande väg
till denna.
Address
Vaksala kyrka
Författare
Lena Sundin
Projektnummer
2018:3189
Län
  • Uppsala län
Landskap
Uppland
Kommun
Uppsala
Socken
Vaksala
Und.typ
Utredning
Rapportår
2018
Tidsålder
  • Odaterad
Epok
  • Odaterad
RAÄ-nummer
Obestämd
Fastighet
Vaksala 3:1, Brillinge 1:17
Lst Diarienummer
431-7645-17