fbpx

2018:3169 Vendeltida boplatslämningar i Munktorp

Under våren 2018 genomförde Arkeologikonsult en arkeologisk utredning etapp 1 och 2 inom fastigheten Bålsta 2:12, Munktorp socken, Köping kommun, Västmanlands län. Anledningen var en planerad exploatering inom delar av fastigheten där känd fornlämningsmiljö i närområdet och lokal topograf
talade för att fornlämningar skulle kunna finnas inom exploateringsområdet. Utredningen identifierade två boplatsområden – objekt 1 (L2018:1)
dateras till vendeltid och representeras av en möjlig tvåskeppig huskonstruktion med närliggande härdar, kulturlager och andra anläggningar, samt objekt 2
(L2018:2) bestående av en mindre yta med enstaka anläggningar.
Address
harnesta, köping
Författare
Anders Bornfalk Back
Projektnummer
3169
Län
  • Västmanlands län
Landskap
Västmanland
Kommun
Köping
Socken
Munktorp
Und.typ
Utredning
Rapportår
2018
Tidsålder
  • Järnålder
Epok
  • Odaterad
Fastighet
Bålsta 2:12
Lst Diarienummer
431-1183-2018