fbpx

2020:3146 Palatslämningar och Gustav III:s opera på Norrmalm

Med start under hösten 2017 och fram till slutet av november 2019 utförde Arkeologikonsult en arkeologisk undersökning i form av en schaktningsövervakning inom Stockholms medeltida stadslager L2015:7789, Stockholm 103:1. Schaktningsövervakningen utfördes på en sträckning från Gustav Adolfs torg till Nybroplan via Kungsträdgården, Jakobs torg, Karl XII:s torg och Arsenalsgatan (figur1). Arbetet skedde i samband med gaturenovering för nya cykelbanor samt nedläggning av nya elledningar. Den arkeologiska undersökningen resulterade i upptäckten av en grundmur norr om Operahuset. Grundmuren härrör sannolikt från det palats som under 1600- och 1700-talet låg på operatomten. Palatset byggdes med tiden om och till innan det revs och ersattes av den Gustavianska operan 1782. Muren kan i praktiken ha fungerat som grund till alla dessa byggnader. I Kungsträdgården framkom något som eventuellt har fungerat som ett litet fundament bestående av en kvadratiskt stenlagd yta. Majoriteten av stenarna visade sig också vara fragment av reliefhuggna sandstenar från byggnadsdetaljer tillhörande palatset Makalös från 1600-talet. Övriga lämningar bestod av utfyllnadsmassor från 1600- och 1700-talet samt en fragmentarisk stenläggning.
Address
Gustav Adolfs torg, Stockholm
Projektnummer
3146
Län
  • Stockholms län
Landskap
Uppland
Kommun
Stockholm
Socken
Stockholm
Und.typ
Undersökning
Rapportår
2020
Tidsålder
  • 1800-tal
Epok
  • Odaterad
RAÄ-nummer
Stockholm 103:1
Lämningsnr
L2015:7789
Fastighet
Gustav Adolfs torg
Lst Diarienummer
431-47801-2017