fbpx

2020:3306 Från Kålgårdar till stadsdelspark

Arkeologikonsult har genomfört en arkeologisk undersökning i form av en schaktningsövervakning inom Sigtunas stadslager (L2015:2168/RAÄ 195:1) vid Borgmästarängen i Sigtuna stad och kommun, Stockholms län. Undersökningen genomfördes under 7 dagar hösten 2019. Sammantaget upptogs 22
schakt inom Borgmästarängen där ett av dem (schakt 1) upptog närmare hela arbetsområdet, drygt 1 600 m² och i förhållande till efterkommande schakt (2-21) blev det minst djupa. Majoriteten av övriga schakt upptogs inom schakt 1. I tre schakt (2, 12 och 22) påträffades orörda kulturlager. Därtill har 6 lösfynd
gjorts, vilka alla framkom i omrörda kulturlager. Inga anläggningar kom till skada. Påträffade kulturlager dokumenterades innan borttagning.
Address
Sigtuna
Projektnummer
3306
Län
  • Stockholms län
Landskap
Uppland
Kommun
Sigtuna
Socken
Sigtuna
Und.typ
Undersökning
Rapportår
2020
Tidsålder
  • Tidigmodern tid
  • 1800-tal
Epok
  • Odaterad
RAÄ-nummer
Sigtuna 195:1
Lämningsnr
L2015:2168
Fastighet
Sigtuna 2:152
Lst Diarienummer
431-41278-2019