fbpx

2020:3289 En stensträng i Råbyskogen

Arkeologikonsult har i augusti 2019 på uppdrag av Länsstyrelsen i Västmanland utfört en arkeologisk undersökning av stensträngen KMR L2003:9957
(Västerås RAÄ 317:1) samt omgivande ytor; i samband med ny dragning av motionsspår igenom stensträngen. Den totala längden på stensträngen
är ca 100 meter i nordöstlig-sydvästlig riktning, varav 4,8 meter undersöktes. Konstruktionen var enskiktad och flerradig samt låg direkt på en berghäll. Inga jordlager eller fynd påträffades.
Address
Råby, Västerås
Projektnummer
3289
Län
  • Västmanlands län
Landskap
Västmanland
Kommun
Västerås
Socken
Västerås
Und.typ
Undersökning
Rapportår
2020
Tidsålder
  • Odaterad
Epok
  • Odaterad
RAÄ-nummer
Västerås 317:1
Lämningsnr
L2003:9957
Fastighet
Västerås 4:3
Lst Diarienummer
431-2484-2019