fbpx

2020:3274 Gravar i Bromma kyrka

I samband med att Bromma kyrka byggdes om och till under 2019 undersöktes tre gravar inne i kyrkans långhus. De begravda var en man i 45- till 60-års-
åldern och en kvinna i 40- till 50-årsåldern som låg i var sin kista i en gemensam grav. Strax intill fanns en kvinna i 25-årsåldern i en separat grav. De var
begravda i träkistor med beslag och handtag av järn. Kistornas och handtagens form och typ gav en datering till slutet av 1600-talet eller början av 1700-talet. Inga klädesplagg eller andra personliga tillhörigheter hittades i gravarna så när som på en enkel ring på den äldre kvinnans vänstra hand. Det är möjligt att de äldre personerna är kyrkvärden Erik Jonsson och hans hustru Annica Matsdotter vars gravhäll nu finns ute på kyrkogården. I jordmassorna under kyrkans golv hittades förutom spridda skelettdelar från äldre begravningar också en del djurben. Ben från ko, får/get, gris, fik och fågel hittades och kan ha kommit in i kyrkan med jord som tagits utanför kyrkogården för att jämna ut golvet. Kanske togs jorden nära Prästgårdens gamla avfallshög. Dessutom hittades ett tåben från en björn som möjligen kan ha fungerat som amulett.
Address
Bromma kyrka, Stockholm
Projektnummer
3274
Län
  • Stockholms län
Landskap
Uppland
Kommun
Stockholm
Socken
Bromma
Und.typ
Undersökning
Rapportår
2020
Tidsålder
  • Tidigmodern tid
Epok
  • Odaterad
RAÄ-nummer
Stockhom 992
Lämningsnr
L2013:9312
Fastighet
Kyrkbyn 1
Lst Diarienummer
431-16241-2019