fbpx

2020:3305 Lämningar efter Rannsakningshäktet i Gamla stan 1852-1929

Arkeologikonsult har utfört en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning på innergården till fastigheten Mars och Vulcanus 1 i norra delen av Gamla stan i Stockholm. Undersökningen utfördes med anledning av Riksdagsförvaltningens om- och tillbyggnad mellan norra och södra flygeln inom fastigheten (figur 1). Vid schaktningen påträffades flera grundmurar, ett fundament till en ugn, alternativt en spis, samt olika konstruktioner och lager. Tolkningen är att lämningarna kommer från Rannsakningsfängelset som stod färdigt 1852. Inga fynd tillvaratogs.
Address
Gamla stan, Stockholm
Projektnummer
3305
Län
  • Stockholms län
Landskap
Uppland
Kommun
Stockholm
Socken
Stockholm
Und.typ
Undersökning
Rapportår
2020
Tidsålder
  • 1800-tal
Epok
  • Odaterad
RAÄ-nummer
Stockholm 103:1
Lämningsnr
L2015:7789
Fastighet
Mars och Vulcanus 1
Lst Diarienummer
431-36680-2019