fbpx

2020:3324 Stora Malmgatan, Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning inom Sigtuna Stadslager L2015:2168, fastighet Sigtuna 2:152 i Sigtuna kommun

Under våren 2020 genomförde Arkeologikonsult på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning inom Sigtuna stadslager L2015:2168 (dnr 431-47701-2019). Uppdraget genomfördes vid fem tillfällen och föranleddes av att Sigtuna Vatten och Renhållning AB avsåg att schakta för underhållsarbete av VA-ledningar i Stora Malmgatan. Inget av antikvariskt intresse påträffades under schaktningsövervakningen.
Address
Sigtuna
Projektnummer
3324
Län
  • Stockholms län
Landskap
Uppland
Kommun
Sigtuna
Socken
Sigtuna
Und.typ
Undersökning
Rapportår
2020
Tidsålder
  • Odaterad
Epok
  • Odaterad
RAÄ-nummer
Obestämd
Lämningsnr
L2015:2168
Fastighet
Sigtuna 2:152
Lst Diarienummer
431-47701-2019