fbpx

2020:3394 Skrävsta - Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning inom lämningarna gravfält L2017:3229 och boplatsområde L2020:7940, Lindhov 15:24, Botkyrka kommun

I samband med att arbeten utfördes för att dränerahästhagarna vid ridhuset i Skrävsta i Botkyrka utförde Arkeologikonsult en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Enstaka anläggningar i form av härdar och diffusa kulturlager påträffades. En av härdarna daterades till vikingatid. Vid tidigare undersökningar på platsen påträffades en hallbyggnad som daterades till folkvandringstid/tidig vendeltid. De nu påträffade lämningarna verkar representera en senare bebyggelsefas.
Address
Skrävsta, Borkyrka
Projektnummer
3394
Län
  • Stockholms län
Landskap
Södermanland
Kommun
Stockholm
Socken
Botkyrka
Und.typ
Undersökning
Rapportår
2020
Tidsålder
  • Odaterad
Epok
  • Odaterad
RAÄ-nummer
Obestämd
Lämningsnr
L2017:3229, L2020:7940
Fastighet
Lindhov 15:24
Lst Diarienummer
431-23352-2020