fbpx

2020:3393 Gisslarbo Norra hammare

Arkeologikonsult har utfört en arkeologisk undersökning i samband med att Mälarenergi AB anlagt en passage för lekande fisk förbi ett vandringshinder i Gisslarboån. I det aktuella området finns Gisslarbo Norra hammare, en hammarsmedja som är känd sedan 1500-talets slut. Vid schaktningsarbetet påträffades grunden till en vattendriven såg som är känd från kartor från 1700- och 1800-talet. Sågen var sannolikt i bruk fram till 1850-talet då ett nytt, stort sågverk anlades cirka 250 meter nedströms. Byggnaden stod kvar till mitten av 1900-talet då den revs och fylldes upp med rivningsmassor från kringliggande byggnader.
Address
Gisslarbo
Projektnummer
3393
Län
  • Västmanlands län
Landskap
Västmanland
Kommun
Köping
Socken
Kolsva
Und.typ
Undersökning
Rapportår
2020
Tidsålder
  • Tidigmodern tid
Epok
  • Odaterad
RAÄ-nummer
Obestämd
Lämningsnr
L2004:6325
Fastighet
Vallsta 1:4
Lst Diarienummer
431-2784:2020