fbpx

2020:3293 Schaktningsövervakning vid Stockholm slott, Högvaktsflygelns källare

I samband med renoveringsarbeten i källarutrymmen under Högvaktsflygeln vid Stockholms Slott utförde Arkeologikonsult en löpande schaktningsövervakning i tre olika rum. Under betonggolvet i rummen 580 och 581 framkom ett stenlagt golv följt av flera olika raserings- och utfyllnadslager med fynd som tegel, keramik, slaktavfall och buteljglas. I rummen 580 och 581 påträffades inga fynd som var yngre än 1700-tal. I rum 581 hittades dessutom en hel del kakelugnsfragment som kunnat tidsbestämmas till 1600–1700-tal. I källargången, rum 583, var betonggolvet anlagt direkt på äldre massor som innehöll en del keramik, kritpipsfragment och slaktavfall. De massorna innehöll fynd från 1600–1900-tal.
Address
Stockholm
Projektnummer
3293
Län
  • Stockholms län
Landskap
Uppland
Kommun
Stockholm
Socken
Stockholm
Und.typ
Undersökning
Rapportår
2020
Tidsålder
  • Tidigmodern tid
Epok
  • Odaterad
RAÄ-nummer
Stockholm 103:1
Lämningsnr
L2015:7789
Fastighet
Tre kronor 1
Lst Diarienummer
431-24895-2019