fbpx

2020:3401 Ny väg mellan Gäddeholm och Södra Kärrbolandet

Arkeologikonsult har genomfört en arkeologisk utredning, etapp 1, i form av fältinventering inför anläggandet av en ny väg samt en anslutningsväg mellan Gäddeholm och Södra Kärrbolandet (figur 1). Utredningsområdet berör två sedan tidigare registrerade fornlämningar: en övrig boplatslämning och ett stensträngssystem. Dessutom har ett förmodat gränsmärke och ett naturföremål med namn påträffats. Området intill boplatslämningen bedöms vara ett möjligt boplatsläge.
Projektnummer
3401
Län
  • Västmanlands län
Landskap
Västmanland
Kommun
Västerås
Socken
Irsta, Kärrbo
Und.typ
Utredning
Rapportår
2020
Tidsålder
  • Odaterad
Epok
  • Odaterad
RAÄ-nummer
Obestämd
Lämningsnr
2003:2144, 2020:10709, 2020:10710
Fastighet
Odefinerad
Lst Diarienummer
431-2310-2020