fbpx

2021:3464 Schaktningsövervakning inom kvarteren Trädgårdsmästaren och Brasan

Arkeologikonsult har på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län den 12 april 2021 utfört en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning inom Sigtuna stadslager (L2015:2168), Sigtuna kommun, Stockholms län (figur 1 och 2). Undersökningen föranleddes av att Vattenfall Services Nordic AB skulle anlägga en ny elkabel på uppdrag av Vattenfall Eldistribution AB inom fastigheterna Trädgårdsmästaren 3 och Brasan 6; tvärsöver Långgränd. Syftet med undersökningen var att dokumentera eventuella fornlämningar.
Address
Sigtuna
Projektnummer
3464
Län
  • Stockholms län
Landskap
Uppland
Kommun
Sigtuna
Socken
Sigtuna
Und.typ
Undersökning
Rapportår
2021
Tidsålder
  • Odaterad
Epok
  • Odaterad
RAÄ-nummer
Obestämd
Fastighet
Trädgårdsmästaren 3, Brasan 6
Lst Diarienummer
431-64517-2020