fbpx

2021:3068 ...en uttrampad nedkippad sko, min gud, en fruntimmers-sula hon vandrat i gröna gången - Arkeologisk dokumentation av försvarsverk och saluhandeln vid Södra Slussplan på Södermalm

Den här rapporten med beteckningen Slussenprojektet 3 ingår i den rapportserie som behandlar resultaten från de arkeologiska undersökningar som görs i samband med att Stockholms stad bygger om Slussenområdet. Under en tidsperiod som sträckte sig från mars till juni 2017 genomförde Arkeologikonsult en arkeologisk undersökning inom Södra Slussplan, ett område som sträckte sig från Karl Johan-slussen i norr fram till Stadsgårdsleden i söder (figur 1). Namnet Slussplan tillkom först i mitten av 1800-talet när Nils Ericsons sluss byggdes och ytorna i anslutning till denna planerades till torg. Namnet började användas i Stockholms adresskalender först 1872. 1 Den undersökta arean omfattade nästan 1 300 kvadratmeter.

Vid den arkeologiska undersökningen påträffades lämningar med dateringar från mitten av 1500-talet fram till den senaste ombyggnationen av Slussen som gjordes på 1930-talet. De lämningar som bedömdes tillkommit efter år 1850 dokumenterades endast översiktligt.

Arbetet med ombyggnationen av Slussen pågick parallellt med den arkeologiska undersökningen. Av den anledningen var det arkeologiska området indelat i tre delområden (A, B, C) från norr till söder, och vi fick tillgång till respektive yta allteftersom byggnationen fortskred.
Address
Stockholm
Projektnummer
3068
Län
  • Stockholms län
Landskap
Uppland
Kommun
Stockholm
Socken
Stockholm
Und.typ
Undersökning
Rapportår
2021
Tidsålder
  • Tidigmodern tid
  • 1800-tal
Epok
  • Odaterad
RAÄ-nummer
Stockholm 103:1
Lämningsnr
L2015:7789
Fastighet
Odefinerad
Lst Diarienummer
43111-14486-2017