fbpx

2021:3517 Hyndevadsdammen

I samband med att ett av dämmena i Hyndevadsdammen i Eskilstuna kommun skulle renoveras utförde Arkeologikonsult en arkeologisk undersökning i form av en schaktningsövervakning. Arbetet berörde en hyttlämning (L1984:2747) och dess närmaste omgivning. Inget av antikvariskt intresse påträffades i samband med renoveringen.
Address
Eskilstuna
Projektnummer
3517
Län
  • Södermanlands län
Landskap
Södermanland
Kommun
Eskilstuna
Socken
Husby-Rekarne
Und.typ
Undersökning
Rapportår
2021
Tidsålder
  • Tidigmodern tid
Epok
  • Odaterad
RAÄ-nummer
Obestämd
Lämningsnr
L1984:2747
Fastighet
Husby-Rekarne 3:18 och S:3, Kälby 1:38
Lst Diarienummer
431-2209-2021