fbpx

2021:3468 Statare och torpare vid Sils-Arnemossen

Med anledning av planerad utökning av en bergtäkt i Sils-Arnemossen utanför Götene har Arkeologikonsult i maj 2021 utfört en arkeologisk utredning, etapp 1, av det aktuella området. Utredningen omfattade en kart- och arkivstudie samt fältinventering. Utredningsområdet, som var omkring 10 hektar stort, bestod mestadels av skogsmark. Vid utredningen har en torplämning, en husgrund efter en statarstuga och ett röjningsröse registrerats i Kulturmiljöregistret. Samtliga lämningar har fått den antikvariska bedömningen övrig kulturhistorisk lämning. Tre möjliga boplatslägen har också pekats ut inom utredningsområdet. Vidare påträffades ett inristat kors på en berghäll strax utanför utredningsområdet. Även denna lämning har registrerats som övrig kulturhistorisk lämning.
Address
Götene
Projektnummer
3468
Län
  • Västra Götalands län
Landskap
Västergötland
Kommun
Götene
Socken
Sil
Und.typ
Utredning
Rapportår
2021
Tidsålder
  • Odaterad
Epok
  • Odaterad
RAÄ-nummer
Obestämd
Lämningsnr
L2021:3281, L2021:3282, L2021:3287, L2021:3288
Fastighet
Sils-Arnemossen 2:3, 4:1, 4:3
Lst Diarienummer
431-4768-2021