fbpx

2021:3539 Hallstahagarna

Arkeologikonsult har genomfört en arkeologisk utredning på fastigheten Rimforsa 1:49. Inga fornlämningar eller övriga kulturhistoriska lämningar har påträffats inom utredningsområdet, som även bedöms sakna potential för fornlämningar dolda i marken. Inga ytterligare arkeologiska åtgärder bedöms vara relevanta.
Address
Rimforsa
Projektnummer
3539
Län
  • Östergötlands län
Landskap
Östergötland
Kommun
Kinda
Socken
Tjärstad
Und.typ
Utredning
Rapportår
2021
Tidsålder
  • Odaterad
Epok
  • Odaterad
RAÄ-nummer
Obestämd
Fastighet
Rimforsa 1:49
Lst Diarienummer
431-6632-2021